Psychologenpraktijk M.A.W. Groen

Psychologenpraktijk M.A.W. Groen.


Voor psychologische hulp en psychotherapie

Aanmelding en intake

Op de homepage van deze website kunt u lezen of de praktijk op dit moment weer nieuwe patienten aan neemt. Als dat zo is dan kun u zich aanmelden door telefonisch, via de mail of door het invullen van het contactformulier contact op te nemen met de praktijk.


Als u telefonisch contact opneemt zult u meestal de voicemail krijgen. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt dan wordt u teruggebeld. De psycholoog zal daarbij altijd haar eigen naam noemen en niet de praktijknaam. U hoeft dus niet bang te zijn dat eventuele familieleden ongewenst op de hoogte raken van uw contact met de praktijk.


Soms komt het voor dat een ingesproken boodschap niet goed hoorbaar is. Mocht het voorkomen dat u niet binnen 24 uur teruggebeld wordt dan is er iets misgegaan met uw aanmelding. Vriendelijk verzoek om dan nog eens te bellen of via de mail contact op te nemen.


Bij het eerste telefonisch contact kunt u als u wilt kort weergeven waarvoor u hulp vraagt. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek


Mocht de praktijk géén nieuwe patienten aannemen of u loopt tegen lange wachttijden aan, dan kun u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
Eerste gesprek


Het eerste gesprek is een intake gesprek, en daarnaast moeten er in het eerste gesprek een aantal praktische zaken geregeld worden. Om u in te kunnen schrijven heeft u hulpverlener uw BSN nummer nodig en een kopie van uw identiteitsbewijs/dan wel het nummer van u identiteitsbewijs.


Vervolgens wordt er aan u gevraagd wat de reden is waarom u hulp zoekt. Er zullen gegevens over uw klacht gevraagd worden, maar ook over uw huidige leefsituatie en uw "ontwikkelingsgeschiedenis". Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van u als persoon, zodat de hulpverlening goed op uw wensen en behoeftes kan worden afgestemd. Het even stilstaan bij uw verleden wil niet zeggen dat dit ook in de behandeling per definitie ook zo zal zijn. Meestal zal dat namelijk niet perse nodig zijn.
Het behandelplan


Aan het eind van het tweede gesprek heeft uw hulpverlener een goed beeld va nuw klacht en mogelijke factoren die invloed hebben op uw klacht. In een intake verslag wordt de informatie die u gegeven heeft vastgelegd. Ook wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld. In het behandelplan wordt schriftelijk vastgelegd op welke manier u samen met uw hulpverlener aan uw klachten gaat werken. Als u en uw hulpverlener het eens zijn over het behandelplan, kan de behandeling beginnen. De duur van de behandeling is daarbij afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten.
Contact met uw huisarts


Het is de gewoonte dat uw huisarts op de hoogte wordt gesteld van de bevindingen uit de intake en het opgestelde behandelplan. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar maken, bij voorkeur voor het derde gesprek.
Wat als het niet klikt?


Bij het aangaan van een behandelrelatie is het van groot belang dat u zich prettig voelt bij uw hulpverlener. Het is normaal om in eerste instantie wat zenuwachtig te zijn, dat is niet erg. Maar ga bij u zelf in de eerste 2 gesprekken na of u zich in principe wel prettig voelt bij uw hulpverlener. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u dat gewoon aangeven. Er zijn in Nederland voldoende hulpverleners. Mocht u zich dus binnen deze praktijk niet prettig voelen, dan zijn er voldoende alternatieven waar we naar kunnen verwijzen.