Psychologenpraktijk M.A.W. Groen

Psychologenpraktijk M.A.W. Groen.


Voor psychologische hulp en psychotherapie

Praktijk informatie

Adres: 


Tel:
Mail:

Rijksweg 66
6998 AH Laag Keppel
06-22037552
Praktijkgroen@live.nl

Big registratie nummer Mw. M.A.W Groen: 29063540725
Omdat er voor gekozen is gesprekken niet te laten verstoren door telefoontjes, zult u meestal de voicemail krijgen. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.


De praktijk beschikt niet over een 24 uurs bereikbaarheidsdienst/crisisdienst. In geval van een spoedsituatie buiten kantoortijden of tijdens vakantie van uw hulpverlener kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisarts. Deze kan, indien nodig, de crisisdienst van de in uw omgeving werkende GGZ instelling inschakelen.

Openingstijden

Maandag

19.30-21.15

Dinsdag

19.30 - 21.15

Woensdag

18.30-21.15

Donderdag

14.14 -17.15

Vrijdag

Alleen telefonisch of per mail bereikbaar

Zaterdag

08.30-13.30

Praktijk afspraken


  1. De duur van de gesprekken is drie kwartier. De gesprekken beginnen en eindigen op tijd. Datum en tijd van de afspraken worden in overleg met u vastgesteld.

  2. Niet nagekomen afspraken die niet ten minste 24 uur van te voren worden afgezegd worden deels in rekening gebracht. De ziektekostenverzekeraar vergoedt dit niet, het bedrag ( 50 euro) wordt bij u persoonlijk in rekening gebracht.

  3. De eerste twee gesprekken zijn gericht op de inventarisatie van de klachten en problemen. Doel hiervan is te komen tot een zorgvuldige probleemanalyse en behandelplan. In een enkel geval kan het voorkomen dat de diagnostiekfase meer tijd vraagt. Na de intake wordt een behandelplan opgesteld en ter goedkeuring aan u voorgelegd. Op dat moment wordt ook overeengekomen of aan het therapieproces wordt begonnen.

  4. In een enkel geval kan het voorkomen dat de problematiek waarmee iemand zich aanmeldt niet past binnen de deskundigheid die binnen de praktijk voorhanden is. In dat geval wordt er l terugverwezen naar uw huisarts.

  5. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan is een verwijzing van uw huisarts voor de GESPECIALISEERDE GGZ noodzakelijk

  6. Het is gebruikelijk om uw huisarts te informeren over de diagnostiek en het voorgestelde behandelplan. Als u dit liever niet wil, kunt u dit UITERLIJK voor het derde gesprek aangeven

  7. Met ingang van 1 januari 2009 zijn we verplicht uw verzekeringsnummer en BSN te noteren. Daarnaast wordt er tijdens de behandeling gebruik gemaakt van vragenlijsten om uw vorderingen te meten.

  8. Uw hulpverlener is lid van het NIP en het LVVP en is gebonden aan de door de beroepsvereniging ogestelde beroepscode. Mocht u een klacht hebben over uw hulpverlener dan is het raadzaam deze klacht in eerste instantie met uw hulpverlener zelf te bespreken. Mocht u er niet uitkomen met uw hulpverlener dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging. Op www.psynip.nl vind u de informatie over zowel de beroepscode als de klachtprocedure. U kunt ook bellen met het NIP: 020-4106222

  9. De waarneming tijdens onverwacht langerdurend uitvallen van uw hulpverlener is geregeld. Er is op de praktijk een informatiefolder aanwezig waarin de waarneemregeling en het zogenaamde "praktijktestament" staat beschreven.