Psychologenpraktijk M.A.W. Groen

Psychologenpraktijk M.A.W. Groen.


Voor psychologische hulp en psychotherapie

Behandelaanbod

Binnen de praktijk worden in principe alleen (jong) volwassenen vanaf 18 jaar behandeld. In een enkel geval kan er behandeling geboden worden aan een jongere, maar alleen daar waar er sprake is van psychische klachten samenhangend met hoogbegaafdheid. Hieronder vind u meer informatie over het behandelaanbod


Reguliere zorg binnen de Gespecialiseerde GZZ


Behandeling bij de praktijk wordt door u zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing heeft naar de gespecialiseerde GGZ.


U kunt dan terecht met de volgende klachten en problemen


 • Angst en paniekklachten al dan niet gecombineerd met dwanghandelingen

 • Stemmingsklachten: somberheid, depressie

 • Traumaverwerking

 • Eetproblemen ( Afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars vergoeden bij eetstoornissen de behandeling alleen als u zich laat behandelen binnen een specialistisch centrum zoals bv Amarum.)

 • Persoonlijkheidsstoornissen (Afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars vergoeden bij eetstoornissen de behandeling alleen als u zich laat behandelen binnen een specialistisch centrum)

 • Zelfbeschadigend gedrag ( mild tot matig ernstige automutilatie)

 • Psychische klachten bij hoogbegaafdheid.
Hoogbegaafdheid


De praktijk is gespecialiseerd in de hulpverlening aan hoogbegaafde (jong) volwassenen. Voor hoogbegaafden die naast hun hoogbegaafdheid psychische klachten hebben waarvoor een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ geindiceerd is wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar.


Voor hoogbegaafden die wel problemen ervaren en bijvoorbeeld dreigen vast te lopen, zonder dat er al sprake is van forse psychische problematiek wordt er ook preventieve ondersteuning of gespreksbegeleiding geboden. Deze begeleiding noemen we hier "particuliere therapie"
Particuliere therapie


Steeds meer mensen hebben behoefte aan professionele begeleiding bij problemen of keuzes in hun leven zonder dat er sprake is van een psychiatrische aandoening. Voor deze psychische problemen kunt u zich bij de praktijk aanmelden voor psychologische ondersteuning of begeleiding inschakelen zonder dat u daar een verwijzing van uw huisarts voor nodig heeft.


Te denken valt aan rouwverwerking, eenzaamheidsproblematiek, levensfaseproblemen, zingevingsvragen, autonomieproblemen of problemen samenhangend met hoogbegaafdheid. Deze vorm van begeleiding wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar
Werkwijze


Daar waar mogelijk wordt uw behandeling vormgegeven aan de hand van bestaande multi disciplinaire richtlijnen en wordt de voorkeur gegeven aan evidance based behandelmethodieken.


Uw hulpverlener is geschoold om zowel klachtgericht als ook meer interpersoonlijk/clientgericht te werken. Welke behandelmethodiek ingezet zal worden is afhankelijk van uw klachten en problemen, maar ook van uw persoonlijke voorkeur. Uw hulpverlener is breed geschoold, om zo veel mogelijk "zorg op maat"te kunnen levern.


In principe wordt er gewerkt volgens de cognitieve gedragstherapie, maar waar nodig wordt er gebruik gemaakt van ook de clientgerichte therapie of meer psychodynamische werkwijzen.
Concrete methodieken waar uw hulpverlener in geschoold is zijn onder andere ACT,  CGT, MBT, de NET dan wel de BEPP mbt traumaverwerking.
Wanneer is de praktijk minder geschikt?


Behandeling binnen de praktijk is minder geschikt als u last heeft van:


 • (Ernstige) verslavingen

 • Psychoses

 • Zeer ernstige borderline problematiek

 • Zeer ernstige (levensbedreigende) automutilatie/zelfbeschadiging

 • Wanneer u niet instaat bent om de periode tussen twee gesprekken ( wekelijks of 2 wekelijks) zelfstandig door te komen.
Bij dergelijke klachten wordt u beter geholpen door een gespecialiseerde GGZ instelling. Mocht tijdens de intake naar voren komen dat de door u genoemde klachten beter behandeld kunnen worden door een gespecialiseerde instelling, dan zal uw hulpverlener u naar deze instelling verwijzen.